Θεματικά κινήματα σε όλο τον κόσμο

 

Όπως είπαμε παραπάνω, το ξεκίνημα του Θεματικού Φιλοτελισμού ήταν Γαλλογερμανική υπόθεση. Γαλλική διότι έγινε στην Αλσατία, που είναι γαλλικό έδαφος στα σύνορα με τη Γερμανία, και Γερμανική γιατί η Αλσατία είναι γερμανόφωνη περιοχή. Επίσης, ο "πατριάρχης των θεματικών", ο ιερωμένος Lucien Braun ήταν κι' αυτός γερμανόφωνος Αλσατός, τα δε πρώτα δύο έργα Φιλοτελικής Φιλολογίας που αναφέρονται στο "Δημιουργικό Φιλοτελισμό" (όπως λεγόταν στην αρχή ο Θεματικός) γράφτηκαν από τον ίδιο, στα Γερμανικά.

Με την εμφάνιση του "Θεματικού Κινήματος", δεν άργησαν να δημιουργηθούν και οι πρώτες Θεματικές Εταιρείες. Την πρωτιά σε αυτό τον τομέα τον έχουν οι ΗΠΑ, με την American Topical Association (Αμερικανική Θεματική Εταιρεία) που ιδρύθηκε το 1945. Λίγο αργότερα μάλιστα, το 1949, κυκλοφόρησε και το πρώτο τεύχος του περιοδικού της  Topical Times, το οποίο εξακολουθεί να εκδίδεται μέχρι σήμερα  χωρίς διακοπή.

H American Topical Association παραμένει η μεγαλύτερη θεματική εταιρεία του κόσμου.

Στην Ευρώπη, το 1949 ο Braun είχε την ιδέα της συνένωσης των φιλοτελιστών του νέου αυτού είδους συλλογής σε μια Φιλοτελική Ομοσπονδία. Η ιδέα του Braun έγινε πραγματικότητα το 1950, με την εκλογή προσωρινής διοίκησης της Fedération Internationale de Philatélie Constructive (F.I.P.C.O.= Διεθνής Ομοσπονδία Δημιουργικού Φιλοτελισμού).

Η πρώτη διεθνής θεματική έκθεση έλαβε χώρα στο Sarrebruck, το 1952, με το όνομα "IMOSA 52", οπότε δημοσιεύτηκαν και οι πρώτοι κανόνες που αποτέλεσαν τον προπομπό των μετέπειτα Κανονισμών Θεματικού Φιλοτελισμού.

Στο μεταξύ, και μέχρι το θάνατο του ιερωμένου Braun το 1962, η F.I.P.C.O αποκτά διεθνή αντίκτυπο. Τον ίδιο χρόνο γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (F.I.P).

Όσον αφορά την ίδρυση της πρώτης εταιρείας των Γάλλων θεματικών, παρόλο που ενυπήρχε από το 1949 σαν ένα τμήμα της F.I.P.C.O., εντούτοις μόνο το 1953 οργανώθηκε επίσημα σαν Association Française de Philatélie Constructive (A.F.P.C. = Γαλλική Εταιρεία Δημιουργικού Φιλοτελισμού), η οποία το 1961 μετονομάστηκε σε Association Française de Philatélie Thématique (A.F.P.T. = Γαλλική Εταιρεία Θεματικού Φιλοτελισμού).

Στις 20.12.1952 ορίστηκε η προσωρινή διοίκηση και στις 17.11.1953 εκλέχτηκε το πρώτο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, με πρώτο πρόεδρο τον Γάλλο καθηγητή Eugene Olivier.

Σήμερα η A.F.P.T. (afpt@wanadoo.fr, http://perso.wanadoo.fr/afpt) αριθμεί περί τα 1000 μέλη, κυρίως από τη Γαλλία, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μέλος της Γαλλικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας και του Ομίλου των Ειδικευμένων Φιλοτελικών Εταιρειών (Groupement des Associations Philatéliques Specialisées). Αυτή η διπλή συμμετοχή επιτρέπει στα μέλη της να έχουν φιλοτελικές επαφές με άλλους εξειδικευμένους συλλέκτες, επιτρέποντας ταυτόχρονα να εκθέτουν τα εκθέματά τους σε όλες τις φιλοτελικές τάξεις που ανήκουν στη Γαλλική Ομοσπονδία.

Η A.F.P.T. είναι θαυμάσια οργανωμένη. Η κεντρική διοίκηση, που έχει καταστεί ένα είδος Ομοσπονδίας εξειδικευμένων θεματικών (άτυπων) συλλόγων, εκδίδει ένα τριμηνιαίο γενικό περιοδικό ποικίλης θεματικής ύλης (Philatélie Thématique) και μεγάλο αριθμό έκτακτων εκδόσεων ιδιαίτερα χρήσιμων και κατατοπιστικών. Ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκδόσεις αυτές δίνεται στην δημοσίευση και ανάλυση των θεματικών κανονισμών, σε συμβουλές σε νέους συλλέκτες, παρουσίαση διακεκριμένων συλλογών, κλπ.

Εκτός από τις εκδόσεις του κεντρικού A.F.P.T., λειτουργούν επί μέρους εξειδικευμένοι θεματικοί όμιλοι για τα ακόλουθα θέματα:

Θρησκεία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ζώα, Φυτά, Αθλητισμός, Ατομική Ενέργεια, Επικοινωνίες, Γεωλογία-Προϊστορία, Υγεία, Μουσική-Θέατρο-Χορός, Τέχνες και Επιστήμες, Κινηματογράφος-Φωτογραφία, Ανεμόμυλοι.

Όλοι αυτοί οι όμιλοι εκδίδουν δικά τους περιοδικά (supplements spécialisès), εκτός από αυτό της κεντρικής διοίκησης, με πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις, με ανακοινώσεις για ανακαλύψεις νέου και άγνωστου υλικού, με άρθρα σχετικά με το κοινού ενδιαφέροντος θέμα, με μικρές αγγελίες, με χρήσιμες διευθύνσεις, κλπ. Τα περιοδικά αυτά εκδίδονται μεν από τους εξειδικευμένους θεματικούς ομίλους, ανήκουν όμως οργανικά και εποπτεύονται από το κεντρικό A.F.P.T.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η A.F.P.T. είναι οι εξής:

• Υπηρεσία προμήθειας νέων εκδόσεων

• Ανταλλαγές

• Πλειοδοτική πώληση μεταξύ μελών

• Υπηρεσία αναμνηστικών και μηχανικών σφραγίδων

• Θεματική Φιλοτελική βιβλιοθήκη

• Βοήθεια στους εκθέτες (συμβουλές)

• Τέλος, μία από τις σημαντικότερες προσφορές της A.F.P.T. είναι η τακτική έκδοση καταλόγου των μελών της, χωρισμένη κατά θεματικές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε συλλέκτης που αναζητά ανταλλαγές υλικού ή πληροφορίες για τη συλλογή του έχει στη διάθεσή του έναν ολόκληρο πίνακα με ονόματα, διευθύνσεις και ιδιαίτερα συλλεκτικά ενδιαφέροντα. Δεν έχει παρά να γράψει δυο λόγια.

Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές κατηγορίες μελών της A.F.P.T.

• Τα απλά μέλη, που έχουν δικαίωμα σε όλες τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις, έχουν δικαίωμα ψήφου και πρόσβαση σε όλες τις φιλοτελικές αρχές, αλλά δεν λαβαίνουν το περιοδικό και τις λοιπές εκδόσεις της Εταιρείας.

• Οι συνδρομητές, που λαβαίνουν όλες τις εκδόσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε και πρόσβαση στις άλλες υπηρεσίες.

• Τα πλήρη μέλη, που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα όπως περιγράφονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Σο Βέλγιο ο Θεματικός Φιλοτελισμός έχει ιδιαίτερη εξάπλωση. Υπάρχουν μάλιστα δύο μεγάλες φιλοτελικές εταιρείες: Η THEMAPHILA (Belgische Vereniging voor Thematische Filatelie), αποκλειστικά για τους Φλαμανδούς Βέλγους (ολλανδόφωνους), και η ASPHILTHEM (Association Philatélique Thématique Francophone) για τους Βαλλώνους (γαλλόφωνους). Τα τριμηνιαία περιοδικά τους φέρουν, αντίστοιχα, τους συντετμημένους τίτλους των δύο εταιρειών.

Ιστοσελίδες δεν διαθέτουν.

Στη Γερμανία, που και αυτή είναι μία μεγάλη χώρα στο θεματικό φιλοτελισμό, ο αρχαιότερος θεματικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1952. Λέγεται Thematische Philatelisten Südwest e.V. (http://www.thematischephilatelie.org/chronik.htm) και περιλαμβάνει στους κόλπους του μεγάλο αριθμό συλλεκτών. 

Στην Ιταλία, που μαζί με το Βέλγιο είναι οι δύο χώρες με τις οποίες ο Σύλλογός μας διατηρεί τις περισσότερες σχέσεις, το Centro Italiano di Filatelia Τematica (CIFT) (http://www.cift.it) είναι μία ιδιαίτερα δραστήρια εταιρεία με περισσότερα από 500 ενεργά μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και πολλά από το εξωτερικό. Ιδρύθηκε  στις 30 Ιουνίου 1963, όταν ο θεματικός φιλοτελισμός ήταν ακόμα "αντικειμένου" ή "αιτίας έκδοσης". Στη διοίκηση του κεντρικού CIFT ανήκουν διάφορες επί μέρους θεματικές ενώσεις που έχουν την έδρα τους σε διάφορες πόλεις της Ιταλικής Χερσονήσου, ανάλογα με την έδρα του εκάστοτε εκλεγμένου προέδρου, και οι οποίες λειτουργούν με σχετική ανεξαρτησία, έχουν δικούς τους προϋπολογισμούς και εκδίδουν δικά τους έντυπα.

Το διμηνιαίο περιοδικό της μητρικής εταιρείας έχει τον τίτλο Notiziario Tematico και εκδίδεται από το Γενάρη του 1970. Τα δελτία των εταιρειών ποικίλλουν σε συχνότητα έκδοσης.

Στο CIFT ανήκουν οι παρακάτω θεματικές ενώσεις (Gruppi Tematici):

Μουσικής, Προσκοπισμού, Ναυτιλίας, Αθλητισμού-Ολυμπισμού, Ευρώπης, Φυτών και Ζώων,  Θρησκείας, Λογοτεχνίας, Αλκοόλ και Κρασιών, Διάφορα.

Ανεπτυγμένο θεματικό φιλοτελισμό έχουν ακόμα οι σκανδιναβικές χώρες και η Ισπανία.

 

Giancarlo Morolli, μέλος της Κομισιόν θεματικού φιλοτελισμού  της FIP
 από το 1964, του Bureau από το 1972,  Αντιπρόεδρος τα έτη 1975-1976
 και Πρόεδρος από το 1977 έως το 2004, με τεράστια συμβολή
 στην εξέλιξη του Θεματικού Φιλοτελισμού

 

Η Επιτροπή Θεματικού Φιλοτελισμού (http://www.fipthematicphilately.org/) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοτελισμού (FIP) είναι μία από τις περισσότερο δραστήριες επιτροπές. Ευτύχησε πάντα να έχει επικεφαλής της γνωστές θεματικές προσωπικότητες, όπως ο αβάς De Troyer και ο Giancarlo Morolli. Σημερινός Επίτροπος είναι ο δραστήριος Βέλγος Koenraad Bracke. Προηγήθηκαν αυτού ο Γερμανός Damian Läge και ο Σουηδός Jonas Hällström.

 

O τότε Επίτροπος Γερμανός Damian Läge ενώ ομιλεί στο σεμινάριο θεματικού φιλοτελισμού που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
BELGICA '06. Δίπλα του
ο
σημερινός Επίτροπος, Βέλγος Koenraad Bracke