ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Θ.Φ.&Ν


 

Παρακάτω παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σελίδων θεματικών συλλογών διακεκριμένων μελών του Συλλόγου μας. Πρόκειται για εκθέματα που έχουν βραβευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σκοπός της παρουσίασης είναι να χρησιμεύσουν ως υποδείγματα στους νέους εκθέτες.

 

Θανάσης Απέργης, Το ποδήλατο, ένας γνωστός... άγνωστος φίλος

 

 

Παναγιώτης Καγκελάρης, Παγκόσμιο προσκοπικό κίνημα

 

 

 

Παντελής Λεούσης, Εθνικοί ύμνοι και πατριωτικά τραγούδια

 

Ευάγγελος Ολύμπιος, Θέατρο

 (Θα προστεθεί σύντομα)

 

 

 

Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος, Το ποδόσφαιρο