ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

 

Αποτυπώματα ελληνικών και ξένων ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων
(Εκτίθενται μόνο επάνω σε ολόκληρο γραμματόσημο)

 

      

   

 

              

Αναμνηστικές σφραγίδες σε απόκομμα ή σε "παράθυρο"

 

   

Αναμνηστική σφραγίδα σε συστημένο φάκελο

 

   

Αναμνηστικές σφραγίδες επί ταχυδρομημένων φακέλων

 

Αναμνηστική σφραγίδα επί εικονογραφημένου φακέλου
(δεν εκτίθεται με την εικονογράφηση)