ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ


Χρησιμοποιούνται από τις μηχανές σφράγισης των ταχυδρομείων για περισσότερες της μιας ημέρες. Γι' αυτό και βρίσκονται ευκολότερα από τις ειδικές αναμνηστικές.
Η συμβολή τους στην τεκμηρίωση θεματικών πληροφοριών είναι μεγάλη.