ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
 
Δοκίμια τυπογραφείου
 
 
Τόσο τα γραμματόσημα, όσο και οι υπόλοιπες ταχυδρομικές εκδόσεις είναι αξιοποιήσιμες
θεματικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας τους και αν βρίσκονται.
 
 

Δοκιμαστικά τραβήγματα τυπογραφείου

                

       

      

Δοκίμιο κάδρου (σχέδιο καλλιτέχνη) και τυπογραφικό δοκίμιο σε μαύρο χρώμα

Τελικό δοκίμιο με τις υπογραφές έγκρισης

 

          

Δοκίμιο εκτύπωσης και τελικό γραμματόσημο

 

 

Τελικό δοκιμαστικό τράβηγμα

 

 

 

(Σελίδα υπό κατασκευή)