ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
 
Δοκίμια χρώματος
 
 
Τα δοκίμια χρώματος προϊδεάζουν για τις φάσεις που προηγήθηκαν μέχρι την τελική
επιλογή του χρώματος του γραμματοσήμου. Εκτός από το κύρος της παρουσίας
τους, προσφέρουν ιδιαίτερα στην αισθητική του εκθεσιακού φύλλου.
 

 


 

      

Δύο δοκίμια χρώματος και δεξιά το τελικό γραμματόσημο