ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
 
 
 
Σύμφωνα με του κανόνες, όλες οι φάσεις που προηγούνται της δημιουργίας του τελικού γραμματοσήμου, από το προσχέδιο του καλλιτέχνη μέχρι και το τελικό δοκιμαστικό τράβηγμα του τυπογραφείου, αποτελούν φιλοτελικό υλικό θεματικά αξιοποιήσιμο και ιδιαίτερα εκτιμώμενο.

Δοκίμια καλλιτέχνη που δεν έγιναν δεκτά

 

      

 

Προσχέδια και σχέδια καλλιτέχνη

 

     

Σχέδιο καλλιτέχνη για το εικονιζόμενο γραμματόσημο

 

Σχέδιο καλλιτέχνη, με μικρές αλλαγές στο τελικά αποδεκτό
 
 
 
 
Μακέτες καλλιτέχνη που έγιναν αποδεκτές