ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΤΕΛΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ,

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

 

Τα αντικείμενα που σύμφωνα με το νόμο έχουν δικαίωμα ταχυδρομικής
ατέλειας χρησιμοποιούνται στις θεματικές συλλογές όπως όλες οι άλλες
επίσημες ταχυδρομικές εκδόσεις

 

Στρατιωτικού ατελές μονόφυλλο

 

Στρατιωτικού ατελές μονόφυλλο

 

Οι δύο όψεις ιταλικού στρατιωτικού ατελούς μονόφυλλου

 

Ρώσικο στρατιωτικό ατελές μονόφυλλο με πρόσθετα τέλη

 

Μία πλευρά στρατιωτικού ατελούς φακέλου Αυστραλίας

 

Γαλλικό μονόφυλλο Α' Π.Π., "για τους συμμάχους"

 

Πρόσοψη στρατιωτικού ατελούς φακέλου Αυστραλίας

 

Πρόσοψη στρατιωτικής ατελούς επιστολήςΣτρατιωτική σφραγίδα "Πλοίο Νοσοκομείο"


Υπερπόντια Καναδική βάση

 

"Καθυστερημένο λόγω εχθρικών ενεργειών" (βόμβα) 

 

 

"Κρατήθηκε στο Χογκ Κογκ από τους Ιάπωνες από το Δεκ. 1943 έως Σεπτ. 1945"

 

"Ανεπίδοτο λόγω εχθρικών ενεργειών" και "Επιστροφή στον αποστολέα" 

 

"Υπέστη βλάβη λόγω εχθρικών ενεργειών" και "Επιστροφή στον αποστολέα"  

 

(Η σελίδα δεν έχει ολοκληρωθεί)