ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

 

Πρόκειται για ταχυδρομικές ενδείξεις που μπαίνουν πάνω σε ταχυδρομικά αντικείμενα που διασώθηκαν μετά από αεροπορικά ή ναυτικά ατυχήματα. Εξαιρετικά ζητημένο και χρήσιμο υλικό για τις θεματικές συλλογές.

 

Σφραγίδα "Ανακτηθέν από διασωθέν αεροπλάνο"

 

Σφραγίδα "Ανακτηθέν από απολεσθέν υδροπλάνο"

 

"Διασωθείσα αλληλογραφία" από πτώση αεροπλάνου

 

Γερμανικός φάκελος που διασώθηκε από την πτώση του Hindenburg (6/05/1937)

 

Ολλανδικός φάκελος που διασώθηκε από την ίδια πτώση