ΥΔΑΤΟΣΗΜΑ

 

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία των υδατοσήμων δεν είναι συχνή στις θεματικές συλλογές, εντούτοις υπάρχουν πολλά θέματα που υποστηρίζονται από αυτά. Η συμμετοχή τους σε ένα έκθεμα φανερώνει μελέτη και φιλοτελική γνώση, και εκτιμάται ανάλογα.

 

Παραδείγματα υδατοσήμων