ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
 
 
 
Τα κάθε είδους σφάλματα εκτύπωσης, διατρήσεων, χρώματος κλπ., μπορούν να περιλαμβάνονται σε ένα θεματικό έκθεμα, προσδίδοντάς του περισσότερη αίγλη και βαρύτητα. Τα περισσότερα από τα παραδείγματα που παρουσιάζουμε, κυρίως οι ελλιπείς εκτυπώσεις και, ιδίως, τα ανεστραμμένα κέντρα αποτελούν μεγάλες σπανιότητες. Υπάρχουν όμως και παρόμοια γραμματόσημα πολύ πιο προσπελάσιμα.   

 

Ελλιπείς εκτυπώσεις

     

 

             

Ανεστραμμένα κέντρα  

       

        

       

 

 

Σφάλματα οδοντώσεων