ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕIΣ

 

Οι φάκελοι με απολυμάνσεις χρησιμεύουν για την υποστήριξη θεμάτων ιατρικού περιεχομένου, ναυτιλίας, ιστορίας κλπ., αλλά και βιογραφιών προσωπικοτήτων που είτε ταξιδεύοντας βρέθηκαν κάποτε σε καραντίνα, είτε ασθένησαν από επιδημικές αρρώστιες

 


   

Σφραγίδα Υγειονομείου της Κύπρου

 

(Σελίδα υπό κατασκευή)