Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


    Για τη σωστή επιλογή του φιλοτελικού υλικού προϋποτίθεται η σωστή φιλοτελική γνώση. Πρέπει δηλαδή ο συλλέκτης να γνωρίζει όλη την ποικιλία των φιλοτελικών/ταχυδρομικών αντικειμένων που υπάρχουν καθώς και να διακρίνει ποια είναι πράγματι φιλοτελικά και ποια όχι.

 Για τη διευκόλυνση των νέων θεματικών συλλεκτών παραθέτουμε τόσο τις σχετικές Οδηγίες της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας όσο και σχετικά αναλυτικά εικονογραφημένα παραδείγματα επιτρεπτού ή μη επιτρεπτού υλικού, το οποίο οι συλλέκτες θα αναζητήσουν κάνοντας "κλικ" πάνω σε κάθε αναφερόμενο είδος.

 Το σχετικό άρθρο των οδηγιών για την Αξιολόγηση των Εκθεμάτων Θεματικού Φιλοτελισμού Εκθέσεων FIP γράφει:

3.1 Κατάλληλο Φιλοτελικό Υλικό

Κατάλληλο ταχυδρομικό-φιλοτελικό υλικό είναι αυτό που για λόγους μεταβίβασης ταχυδρομείου ή άλλης ταχυδρομικής επικοινωνίας, έχει εκδοθεί, αποσκοπούσε στην έκδοση, ή παρήχθη κατά την προετοιμασία της έκδοσης, χρησιμοποιήθηκε, ή θεωρήθηκε ως έγκυρο για ταχυδρομική χρήση από μια κυβέρνηση, τοπικούς ή ιδιωτικούς ταχυδρομικούς πράκτορες, ή από άλλες δεόντως επιφορτισμένες ή εξουσιοδοτημένες αρχές.

    Άρα μία θεματική συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενα που εκδόθηκαν από το επίσημο ταχυδρομείο ή που εκδόθηκε από άλλες αρχές ή ιδιώτες μετά από άδεια του επίσημου ταχυδρομείου. Κάθε αντικείμενο που δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες δεν γίνεται αποδεκτό και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή μας.

     Οι παρακάτω οδηγίες της FIP δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για τα διάφορα είδη του επιτρεπτού φιλοτελικού υλικού.

Είδος υλικού:

Τη θεματική πληροφορία μπορούμε να αναζητήσουμε επίσης στα περιθώρια των γραμματοσήμων, στα υδατόσημα, καθώς και σε κείμενα που συναντώνται στο πίσω μέρος των γραμματοσήμων (κείμενα στη γόμα).


 

Χρονικό πλαίσιο:

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:

Υπό τον τίτλο "άλλες ταχυδρομικές επικοινωνίες" περιλαμβάνονται άλλα είδη ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως πνευματικό ταχυδρομείο, τηλεγραφήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (π.χ. μήνυμα που εστάλη ηλεκτρονικά σε ένα Ταχυδρομείο, όπου εκτυπώνεται και αποδίδεται σε ένα παραλήπτη), κλπ.

Είναι αλήθεια βέβαια πως πολλά από τα αντικείμενα στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω αποτελούν λιγότερο σύνηθες φιλοτελικό υλικό (σφάλματα, δοκίμια, αερογραφήματα, κλπ.). Όμως η παρουσία τους σε μία συλλογή με φιλοδοξίες υψηλών βραβεύσεων είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί δύο σημαντικούς σκοπούς:

  • Αποδεικνύει την ευρύτητα των φιλοτελικών μας γνώσεων

  • Ανεβάζει την αίγλη της συλλογής μας.

Ακατάλληλο Υλικό

Τα ακόλουθα αντικείμενα είναι ακατάλληλα:

  • φανταστικές εκδόσεις από ανύπαρκτες ταχυδρομικές περιοχές, εκδόσεις κυβερνήσεων σε εξορία ή οργανισμών χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες

  • ιδιωτικές πρόσθετες σφραγίσεις που μπαίνουν από τον αποστολέα ή τον προμηθευτή πριν από την ταχυδρόμηση των αντικειμένων

  •  εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια (καρτποστάλ), εκτός αν είναι μονόφυλλα που έχουν παραχθεί από μια ταχυδρομική Αρχή.

  • ιδιωτικές πρόσθετες εκτυπώσεις σε μονόφυλλα (γνωστά και ως ρεπικάζ -"repiquages"),

  • διοικητικές σφραγίσεις (μη ταχυδρομικές), όταν δεν δίνουν ένα ταχυδρομικό προνόμιο,

  • ιδιωτικές διακοσμήσεις σε φακέλους και κάρτες,

  • ιδιωτικές βινιέτες (διαφημιστικές ετικέτες), οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος της χρήσης τους.

            (Εικονογραφημένα παραδείγματα ακατάλληλου υλικού είναι υπό κατασκευή)