ΤΕΥΧΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (καρνεδάκια)
 
 
Τόσο οι απεικονίσεις στο περίβλημα των τευχιδίων όσο και στα γραμματόσημα που
περιέχονται σε αυτά χρησιμεύουν για τη στήριξη θεματικών πληροφοριών

 

   

       

 

            

Πρόσοψη και εσωτερικό φύλλο ουγγρικού τευχιδίου. Όλα τα στοιχεία του είναι αξιοποιήσιμα