ΣΚΟΠΟΙ

 

 

 

Στους σκοπούς του Π. Σ. Θ. Φ. & Ν περιλαμβάνονται:

 

1.  η προαγωγή του φιλοτελισμού και ιδιαίτερα του Θεματικού Φιλοτελισμού στην Ελλάδα,

2. η προσέλκυση και ενθάρρυνση νέων και παλαιών φιλοτελιστών στο θαυμάσιο αυτό τρόπο συλλογής,

3.  η εξύψωση του επιπέδου των θεματικών φιλοτελιστών, παλαιών και νέων, με κάθε εφικτό τρόπο.

4.  η διάδοση και εμπέδωση των φιλοτελικών θεματικών γνώσεων και κανόνων.

 

 

Μέσα για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι:

 

1.  η έκδοση περιοδικού θεματικού περιεχομένου,

2.  η οργάνωση εκθέσεων στο κέντρο και στην περιφέρεια,

3.  η οργάνωση φιλοτελικών-θεματικών διαλέξεων και ομιλιών,

4.  η διοργάνωση πλειοδοτικών πωλήσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου,

5.  η προώθηση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών σε μικρές, μη επαγγελματικές δημοπρασίες, που διοργανώνουν φίλιες θεματικές φιλοτελικές εταιρείες του εξωτερικού, με σκοπό τη βελτίωση των συλλογών τους,

6.  η αναλυτική παρουσίαση όλων των διεθνών κανόνων που διέπουν τον εκθεσιακό θεματικό φιλοτελισμό,

7.  η διασύνδεση των Ελλήνων θεματικών συλλεκτών με συναδέλφους του εξωτερικού για την ανταλλαγή φιλοτελικού υλικού και πληροφοριών,.

8.  η ενθάρρυνση και προώθηση προχωρημένων θεματικών συλλογών σε εκθέσεις του εξωτερικού, τόσο για την εμπειρία της συμμετοχής όσο και για την καταμέτρηση δυνάμεων μέσα από την ανταγωνιστική σύγκριση. 

 


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

Με την εγγραφή τους, τα μέλη μας εξασφαλίζουν:

 • Τέσσερα τεύχη ετησίως του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΗ, δωρεάν.
   

 • Συμμετοχή σε μικρές θεματικές δημοπρασίες του εξωτερικού με αποκλειστική μέριμνα του Συλλόγου. Οι τιμές που διαμορφώνονται σε αυτές τις δημοπρασίες είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες των επαγγελματικών, διότι αγοραστές και πωλητές είναι αποκλειστικά φιλοτελιστές, μέλη συλλόγων.
   

 • Διευθύνσεις θεματικών φιλοτελιστών από χώρες του εξωτερικού, για τις απαραίτητες ανταλλαγές θεματικού υλικού.
   

 • Κάθε είδους βοήθεια και υπεύθυνες συμβουλές για τους νέους θεματικούς συλλέκτες.
   

 • Εξασφάλιση δικαιώματος συμμετοχής ελληνικών θεματικών εκθεμάτων σε εκθέσεις του εξωτερικού.
   

 • Δωρεάν καταχωρήσεις μικρών αγγελιών.

 Ο Σύλλογός μας είναι ο μόνος ελληνικός σύλλογος που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά νέους και παλιούς συλλέκτες στο ξεκίνημα μιας σωστής θεματικής συλλογής, με προοπτικές μελλοντικής παρουσίασης σε φιλοτελικές εκθέσεις συναγωνισμού. Είναι ο Σύλλογος που μπορεί να συμβάλει στην άνοδο του επιπέδου των θεματικών συλλογών, να καθοδηγήσει στο σωστό τρόπο συλλογής.

 

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΗΣ είναι το μόνο ελληνικό περιοδικό με αποκλειστικό αντικείμενο τον θεματικό φιλοτελισμό.