ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ F.Ι.P
. (GREV)